0

Reklamacje i zwroty

 

 REKLAMACJE 

Klient może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem reklamacje@allimport.pl, lub w formie pisemnej na adres: All Import Group Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 15, 08-110 Siedlce, Serwis.

Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi w okresie 2 lat od daty zakupu towaru. W ramach reklamacji klient ma prawo żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, a jeżeli to niemożliwe, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży.

Reklamację można złożyć w wygodny sposób poprzez formularz zgłoszenia serwisowego.

Istnieje również możliwość skorzystania z dedykowanego formularza reklamacji.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane adresata, imię i nazwisko klienta, adres korespondencji pisemnej i/lub adres e-mail klienta, numer zamówienia lub numer faktury sprzedaży, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, podpis klienta (tylko dla formularza w wersji papierowej), datę.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Konsument nie pokrywa kosztu wysyłki reklamowanego towaru.

W wypadku towarów objętych gwarancją producenta/dystrybutora, informacja dotycząca istnienia takiej gwarancji jest każdorazowo prezentowana w sklepie internetowym na karcie produktu w zakładce "Specyfikacja".

 

 ZWROTY 

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod adresem reklamacje@allimport.pl, lub w formie pisemnej na adres: All Import Group Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 15, 08-110 Siedlce, Serwis.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, konsument ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Istnieje możliwość skorzystania z dedykowanego formularza odstąpienia od umowy.

Poprawnie złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać co najmniej: dane adresata, imię i nazwisko konsumenta, adres e-mail i/lub adres korespondencji pisemnej konsumenta, datę objęcia w posiadanie zwracanego towaru, nazwę zwracanego towaru, numer zamówienia lub numer faktury sprzedaży, podpis konsumenta (tylko dla formularza w wersji papierowej), datę.

Jeżeli podane w oświadczeniu odstąpienia od umowy dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem oświadczenia sprzedawca zwraca się do składającego oświadczenie o jego uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Odpowiedź na oświadczenie odstąpienia od umowy wysyłana jest na podany przez konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Zwrot towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot płatności przez sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy, odesłanie towaru i płatności przed jego upływem.

Sprzedawca może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca zwraca konsumentowi najniższą w swojej ofercie wartość wysyłki.

Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa konsument.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 USTAWOWE WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 ADRES DO WYSYŁKI REKLAMACJI I ZWROTÓW 

ALL IMPORT GROUP SP. Z O.O.
ul. Starzyńskiego 15
08-110 Siedlce
Serwis

 


 

Wkrocz na wyższy level zadowolenia


Szeroki asortyment

Niskie ceny

Kompetentna obsługa

Przyjazny regulamin

Bezpieczne płatności

Dostawa towaru w 2 dni

Szybki kontakt
Telefon
22 113 14 70
E-mail

sklep@gameplace.pl

Pn. - Pt. 8:00 - 16:00

Odpisujemy w 24 godziny

w dni robocze

Kontakt ze sklepem

Zapraszamy do kontaktu
Pn. - Pt. 8:00 - 16:00